Dit maakt deel uit van het project Life4BelgianClimate, dat financiering heeft ontvangen van het LIFE Programme van de Europese Unie.
De inhoud geeft alleen de mening van de makers weer; CINEA is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de gepubliceerde informatie.

 

Life4BelgianClimate

Tegen 2023-24 moet België een nieuw Nationaal Energie- en Klimaatplan indienen. Dat biedt heel wat kansen. Om doelstellingen aan te scherpen, om de coördinatie tussen verschillende overheidsniveaus te verbeteren, om een sociaal rechtvaardiger beleid te voeren, zodat niemand achterblijft. Het Belgische NEKP moet sterker! Dat is het motto én het doel van het project LIFE4BelgianClimate.

Het Belgische Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) dat in 2019 opgesteld werd is een teleurstellende collage van gewestelijke en federale maatregelen. Zowel de gestelde beleidsambities als het tempo waaraan de beleidsmaatregelen uitgevoerd worden, liggen te laag. Om de 2030-doelstellingen van de EU (onze emissies drastisch verminderen en meer fossielonafhankelijk worden) te halen, moet er in enkele jaren tijd tig maal zoveel gebeuren als in de afgelopen 30 jaar. Wanneer het volgende NEKP in 2024 afgerond wordt, is er nog maar zes jaar over. De klok tikt. En hoe langer de overheden wachten, hoe steiler de klim wordt.

Bond Beter Leefmilieu wacht niet. We willen van België een leider maken op vlak van klimaatverandering. Hoe?

  • We volgen nauwlettend wat er achter de (regionale, nationale en internationale) politieke schermen gebeurt. We vervullen daar onze rol als waakhond, maar we informeren en inspireren overheden en politici ook met toekomstbeelden en oplossingen.
  • Zo hebben we meer dan 200 oplossingen opgelijst voor een eerlijk, sociaal klimaatbeleid.
  • We stimuleren onze overheden om een ambitieuze positie in te nemen in internationale klimaatdebatten, over de vernieuwing van het Europese systeem voor emissiehandel, over internationale koolstofmarkten en over klimaatambitie.
  • We volgen de klimaatconferenties (COP26 en COP27) op de voet. We bijten ons vast in de dossiers die op tafel liggen, gaan er met diverse stakeholders over in dialoog, informeren het thuispubliek over wat er op het spel staat en analyseren de resultaten.
  • We stimuleren de verschillende overheden om niet langer elk op hun eilandje te werken, maar om een gecoördineerd klimaatbeleid te voeren dat iedereen in ons land versterkt.
  • We gaan in gesprek met andere toekomstdenkers over sociale oplossingen voor de klimaat- en energiecrisis, bijvoorbeeld in de podcastreeks De Kreet van de Planeet.
  • We bouwen coalities met andere duurzaamheidsorganisaties, actiegroepen, bedrijven, werkgevers- en gezondheidsorganisaties, vakbonden ... Want de krachten bundelen en gedragen oplossingen uitwerken, werkt.
  • We grijpen de vernieuwing van de milieuvergunning van Brussels Airport aan om van onze nationale luchthaven een luchthaven van de toekomst te maken. Check de campagne Wij liggen er wakker van!
  • We ontwikkelen een visie voor de toekomst van het spoor.
  • We stimuleren bedrijven om een duurzamer reisbeleid uit te stippelen.

De pauzeknop indrukken, zoals premier De Croo voorstelt? Die luxe kunnen we ons niet permitteren. Problemen verdwijnen niet door onze kop in het zand te steken, maar door ze aan te pakken, op diverse fronten en met gebundelde krachten. Op naar de toekomst! Op naar een België dat in de strijd tegen de klimaatcrisis een leidersrol vervult!

 

Koen Reynaerts

Projectmanager energie

02 282 17 35

Contacteer ons

Meer weten over Life4BelgianClimate? Neem contact op met Koen Reynaerts.

Een project van Bond Beter Leefmilieu in samenwerking met