Onze missie & werking

Bond Beter Leefmilieu verenigt en vertegenwoordigt natuur- en milieuverenigingen, bredere sociale organisaties, burgerbewegingen en bedrijven. Samen met hen en met onze overheden werken we aan haalbare en innovatieve oplossingen waarmee we onze gedurfde ambitie kunnen waarmaken.

Onze missie

We willen de dag realiseren waarop iedereen in Vlaanderen goed en gezond leeft, zonder te wegen op de natuur, het milieu en het klimaat. 

Onze strategie

We laten de stem van actieve burgers en groeperingen luider klinken, en inspireren en activeren hen met informatie en campagnes. Bedrijven ondersteunen we in het vinden van milieuvriendelijke oplossingen en het creëren van een markt hiervoor. En door overleg, onafhankelijk advies en opinievorming geven we richting aan het beleid van overheden.

Onze thema’s

We focussen op emissievrije mobiliteit, hernieuwbare energie, plantaardige voeding, duurzame landbouw, circulaire grondstoffen en ruimtelijke ordening, concrete thema’s die een essentiële rol spelen in de transitie naar een duurzame samenleving met een volledig hernieuwbare, circulaire economie. 

Onze waarden

  • Bond Beter Leefmilieu is onafhankelijk. We stellen ons steeds ongebonden op en zijn grondig in onze analyses. Onafhankelijke expertise ligt aan de basis van onze werking.
  • Bond Beter Leefmilieu is open. We zijn transparant en verwelkomen elke constructieve mening die waarde toevoegt aan ons DNA. Zo vinden we raakvlakken in de samenleving en voeden we onze kracht en onafhankelijke meerwaarde. 
  • Bond Beter Leefmilieu is verbindend. Door te investeren in relaties met leden en bondgenoten groeit het inzicht en wederzijdse vertrouwen en werken we met verenigde krachten aan ons doel. 
  • Bond Beter Leefmilieu is oplossingsgericht. We kijken welke innovaties de wereld kunnen vernieuwen. We denken hierbij out of the box en zoeken proactief en met een 360 gradenperspectief naar een passende oplossing voor elke uitdaging.

 

Wil je meer lezen over Bond Beter Leefmilieu? 

In het Beleidsplan 2017-2021 vind je meer details over de strategische en operationele doelstellingen die we tegen 2021, samen met ons netwerk, willen realiseren. 

Samen met onze leden ontwikkelden we ook een Langetermijnvisie voor 2050 en concrete doelen voor 2020. Deze visie is een dynamisch kader dat stelselmatig aangepast wordt. Zo gaven we ze in 2018 een update: bepaalde uitgezette lijnen trokken we door, andere kregen een geactualiseerde invulling. Want door voortdurend onze langetermijnvisie aan te scherpen, kunnen we juiste keuzes blijven maken en ecologische, economische en sociale winsten boeken.