Fluvius en Bond Beter Leefmilieu: partners in energiebesparing

Dag en nacht stelt Fluvius op een veilige, betrouwbare en kostenbewuste manier energie ter beschikking van elke klant in de aangesloten gemeenten. We investeren gericht in de technologische vernieuwing van onze netten. Zo kunnen we beantwoorden aan de energievraag van morgen en verzorgen we de energiestromen van en naar de klant.

We bewaken het maatschappelijk belang van de energievoorziening. Daarom stimuleren we het verstandige gebruik van energie, organiseren we de energielevering bij mensen met betaalmoeilijkheden, ontwikkelen we een breed aanbod van energiediensten voor steden en gemeenten, en zorgen we voor onafhankelijke gegevensverwerking.

Wat betekent de samenwerking concreet?

Fluvius en Bond Beter Leefmilieu hebben een aantal gemeenschappelijke doelstellingen en thema’s. Door samen te werken, staan we sterker om kennis te verspreiden over energiebesparing en groene energie.

Zo creëren we een breed maatschappelijk draagvlak voor energiebesparing en duurzaamheid, in eerste instantie bij particulieren en lokale besturen. Samen gaan we een aantal doelgroepen stimuleren en aanzetten tot actie om minder te verbruiken. Meer specifiek gaat het over deze drie thema’s:

  • energiezuinig verbouwen
  • energiezuinig verwarmen, verlichten en zuinige toestellen gebruiken
  • energiezuinig gedrag

Meer info?

Bezoek de website www.fluvius.be