Gas

Met het Parijsakkoord engageerde Europa zich om koolstofneutraal te worden voor 2050. Dat houdt in dat ook het gebruik van aardgas drastisch moet dalen in de Europese energiemix. De overheid moet hiervoor mee de juiste bakens uitzetten.

Lees hieronder meer over gas.