Fit for 55

Op 14 juli presenteerde de Europese Commissie het Fit for 55-pakket: 13 wetsvoorstellen om de klimaatopwarming tegen te gaan. Hoewel de ambitie nog wat scherper mag voor Bond Beter Leefmilieu is de impact van de voorstellen groot voor de hele economie. Dit betekent het startschot voor de hernieuwbare omslag in alle sectoren: energieproductie, gebouwen, landbouw, mobiliteit en industrie. BBL dook in de teksten en duidt waar de kansen en uitdagingen liggen, niet alleen voor Europa maar ook en vooral voor Vlaanderen. Welk bijkomend beleid mogen we verwachten van de Vlaamse en federale overheden om invulling te geven aan het pakket? Een ding is alvast duidelijk: het is tijd om de hand aan de ploeg te slaan. 

Hoewel de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad de komende twee jaar nog heel wat zullen debatteren vooraleer de richtlijnen afgeklopt worden, mogen België en Vlaanderen niet wachten om hun beleid al stevig aan te scherpen. De marsrichting is duidelijk.