Liggen we op koers naar 100% elektrische wagens?

Elektrisch rijden verlaagt de milieu- en klimaatimpact van onze mobiliteit drastisch. Daarom streven overheden naar een markt waarin 100% van de nieuw verkochte wagens elektrisch rijdt. Loopt de omschakeling van auto’s met fossiele brandstof naar elektrisch aangedreven wagens vlot? Wat kunnen overheden doen om dat maximale marktaandeel sneller te realiseren?

De onderzoekers van Transport & Mobility Leuven brengen alle randvoorwaarden voor een geslaagde elektrificatie in kaart. Jaarlijks evalueren ze hoe goed Vlaanderen op weg is om de doelstelling voor 2029 te behalen. 

Lees verder onder de afbeelding.

❓ WAT? 

Transport & Mobility Leuven maakte een voorspelling voor het marktaandeel van de nieuw verkochte elektrische wagens in 2029 en 2035, op basis van het marktaandeel van elektrische wagens tussen 2021 (7%) en 2022 (12%).

💡 WAAROM? 

De Vlaamse Regering wil dat alle nieuwe wagens elektrisch rijden in 2029, Europa mikt op 2035. Deze berekening brengt in beeld of we goed op weg zijn om deze doelstellingen te behalen.

❓ HOE? 

De toename van het marktaandeel van elektrische wagens tussen 2021 en 2022 (4,8%) wordt lineair geëxtrapoleerd tot 2029 en 2035.

👉 Meer weten over de methode? Bekijk deel 3.2 van het rapport.

WAAROM EEN WAARSCHUWING?

Als de huidige trend zich verderzet, behalen we een marktaandeel van 46% in 2029 en 75% in 2035. Dat is ver onder de Vlaamse en Europese doelstelling. 

👉 De meer gedetailleerde resultaten lees je in deel 4.2 van het rapport.

❗ BELANGRIJK

In de eerste helft van 2023 was al 18% van de nieuwe wagens elektrisch. In een halfjaar is het marktaandeel dus al meer toegenomen (+7,5%) dan tussen 2021 en 2022. We kunnen aannemen dat de elektrificatie nog verder zal versnellen.

  • Want door de nieuwe fiscale regeling voor bedrijfswagens zijn vanaf juli 2023 enkel nog emissievrije bedrijfswagens 100% aftrekbaar. 
  • Ook de uitfasering van verbrandingsmotoren in de lage-emissiezones (Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Antwerpen en Gent) kan een impact hebben op de aankoopbeslissing. 
  • Bovendien komen er steeds meer elektrische modellen op de markt. 

👉 Een overzicht van de reeds bestaande Europese, Belgische en Vlaamse maatregelen om elektrisch autorijden te bevorderen, vind je in deel 4.4 van het rapport.

🌱 WAT MOET ER VERANDEREN? 

Om op koers te liggen naar een marktaandeel van 100% elektrische wagens in 2029 is er een serieuze versnelling nodig. 

  • Via de nieuwe fiscale regels voor bedrijfswagens komen er veel elektrische wagens in omloop. Voorlopig vertrekken ze vaak naar het buitenland na hun eerste leven. Willen we deze wagens hier houden, dan moet er ingezet worden op een sterke en betrouwbare tweedehandsmarkt. Dat kan onder meer via een batterijgarantiefonds en meer inzicht in en transparantie over de staat van de batterij in tweedehandswagens. 
  • Om meer betaalbare modellen naar de tweedehandsmarkt te laten vloeien, moet de aftrekbaarheid van bedrijfswagens zodanig begrensd worden dat er een incentive is naar kleinere en goedkopere modellen.

 

📊 Databronnen: de cijfers over de nieuwe inschrijvingen van elektrische wagens en het totale aantal inschrijvingen van personenauto's in Vlaanderen zijn afkomstig van Statbel

Download hier de datareeks van de marktaandelen voor elektrische wagens. 

Een vraag over elektrisch autorijden? Neem een kijkje op onze pagina met veelgestelde vragen.

START BAROMETER ELEKTRISCH AUTORIJDEN

Totale kostprijs | Marktaandeel | Aantal laadpalen | Spreiding laadpalen | Uitfasering fossiel

Let op: Om tot duurzame mobiliteit te komen, zijn in de eerste plaats ook minder en andere verplaatsingen nodig.

Hiervoor is een drastische verbetering van onze ruimtelijke ordening, en een sterke inzet op de fiets en het openbaar vervoer cruciaal.