Vlaamse steden scharen zich samen achter voorwaarden voor komst Uber

Antwerpen, Gent en Leuven spreken zich in een open brief aan de CEO van Uber Dara Khosrowshahi uit over de voorwaarden voor een toekomstige lancering van de ride hailingdienst in hun stad. Ze scharen zich achter de voorwaarden die de coalitie #TrueCostofUber - die in Vlaanderen getrokken wordt door Bond Beter Leefmilieu - stelt: Uber moet zich engageren om tegen 2025 enkel 100% emissievrije ritten en tegen 2030 minimaal 50% gedeelde ritten uit te voeren. De steden stellen daarmee de luchtkwaliteit en hun klimaatengagementen voorop.

Taxidecreet zet deur open voor ride hailingdiensten

Hoewel de ride hailingdienst Uber voorlopig enkel in Brussel actief is en niet in Vlaanderen, toont het bedrijf sinds de lancering van het nieuwe taxidecreet op 1 januari 2020 interesse in de Vlaamse markt. Ook andere ride hailing services kunnen dankzij dit taxidecreet voet aan de grond krijgen in Vlaanderen.

Koen Kennis, schepen van mobiliteit van stad Antwerpen: “Als Uber in Vlaanderen activiteiten ontplooit, dan zal het zich uiteraard aan onze spelregels moeten houden, ook als dat bijkomende inspanningen vraagt. Daar is Uber groot genoeg voor, het kan een voorbeeldfunctie opnemen.”

Extra files, luchtvervuiling en CO2

Onderzoek van Transport & Environment toont aan dat de komst van ride hailingdiensten hand in hand gaat met extra filedruk, luchtvervuiling en klimaatvervuiling in de steden. Die gevolgen kunnen vermeden worden als ride hailing services werk maken van gedeeld vervoer en elektrische wagens gebruiken. De CO2-uitstoot van een e-wagen is drie keer lager dan die van een diesel- of benzinewagen.

Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit van Gent: “Ik zie zeker de voordelen van de komst van Uber voor de gebruikers, maar ben bekommerd om de leefkwaliteit en de veiligheid in de stad. Aan onze Gentse taxi’s leggen we strenge voorwaarden op met betrekking tot uitstoot en verkeersgedrag. Het is maar logisch dat die dan ook gelden voor alle andere taxidiensten.”

Bart Dumoulin van Bond Beter Leefmilieu: “De ride hailingdiensten moeten hun chauffeurs ondersteunen bij de aankoop van een elektrisch model. Dat kan door de kosten van de aankoop en het gebruik van een elektrisch voertuig meer aantrekkelijk te maken, zoals Uber vandaag al doet in Londen.”

Steden kunnen ook bijdragen aan emissievrij taxivervoer

Bart Dumoulin van Bond Beter Leefmilieu: “Ook de steden kunnen een flankerend beleid voeren om elektrisch vervoer voor taxichauffeurs in het algemeen aantrekkelijker te maken. Het allerbelangrijkst daarvoor is dat er op korte termijn extra laadpalen komen. Daarnaast kunnen aan elektrische taxidiensten zachte incentives gegeven worden, zoals bepaalde voorrangsregelingen of exclusieve toegang tot bepaalde stadsdelen. Wij blijven ook ijveren voor een tijdelijke premie voor taxidiensten om 100% elektrische voertuigen aan te kopen.”

Wanneer aan deze voorwaarden voldaan wordt, staat niets een rendabele businesscase voor elektrische Uberchauffeurs in de weg, bewijst onderzoek van T&E.

David Dessers, schepen van Mobiliteit van Leuven: “We maken in Leuven werk van een duurzame taxisector. Bij elke licentie die vrijkomt, geven we voorrang aan een elektrische taxi. Daardoor rijdt al meer dan 10 procent van onze Leuvense taxi’s elektrisch. Nu er door het nieuwe taxidecreet nieuwe spelers naar onze stad zullen komen, dringen we erop aan dat ook zij meestappen in ons verhaal van duurzame deelmobiliteit.”

Elektrische wagens Clean Power for Uber

Meer over Elektrische wagens