Meer snellaadpalen nodig

Vandaag maakte Bond Beter Leefmilieu (BBL) bekend dat er al 25 elektrische taxi’s rijden in Vlaanderen. BBL en de stad Gent stelden ook de vier nieuwe e-taxi’s voor die vanaf vandaag in de Arteveldestad rondrijden. De groei van elektrische taxi’s is duidelijk ingezet, maar verloopt te traag om de doelstelling te halen. In 2020 zou 10% van de Vlaamse taxi’s elektrisch moeten rijden. Daarvoor hebben we dringend nood aan extra maatregelen.

Begin 2017 startte Bond Beter Leefmilieu samen met taxifederatie GTL en met steun van de Vlaamse overheid het project Clean Power for Taxis. Uit dit project blijkt dat de volgende maatregelen goed werken: “Het voorbehouden van nieuwe taxivergunningen enkel voor elektrische voertuigen zorgt voor een snelle groei. Een voorrangsregeling bij het oppikken van passagiers om de laadtijd te compenseren, stimuleert taxi-ondernemers om te kiezen voor elektrische voertuigen. Daarnaast is er ook een grote nood aan extra snellaadpalen,” vertelt Laurien Spruyt, mobiliteitsexpert van Bond Beter Leefmilieu. “Tijdens het laden is de chauffeur werkloos, dus dat moet zo snel mogelijk gebeuren. Met Europese steun worden in Vlaanderen tal van snellaadpalen gebouwd, maar het gaat niet snel genoeg.”

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: “Om de elektrificering van ons vervoer een stevige duw in de rug te geven, stelde de Vlaamse overheid een laadpalenplan op. Met 1800 laadpunten die nu al in gebruik zijn, en de meer dan 400 laadpalen in opbouw, zit de uitvoering door de netbeheerders perfect op schema. Dankzij Vlaamse premies konden de taximaatschappijen bovendien een aantal e-taxi’s aankopen. Als de verschillende overheden, de milieuorganisaties en de transportsector samen aan hetzelfde zeel trekken, zal de omschakeling naar zero emissie vervoer sneller gaan dan veel mensen denken.”

Gent stelt eerste e-taxi’s voor

Vandaag lanceert stad Gent ook haar vier elektrische taxi’s. Op korte termijn rijden in de stad 20 elektrische taxi’s. Het goede beleid heeft deze bliksemsnelle start gestimuleerd. Filip Watteeuw schepen van Mobiliteit en Openbare Werken van de Stad Gent licht toe:  “Om de Gentse taxi-ondernemers te helpen bij de overstap naar een elektrisch voertuig heeft de stad een actieplan ontwikkeld met subsidies, voorbehouden vergunningen en laadinfrastructuur. We zien dat dit plan zijn vruchten afwerpt want we konden al 20 vergunningen voor e-taxi’s toekennen.”

Vijf steden, 25 taxi’s

Vijf Vlaamse steden stapten mee in het project Clean Power for Taxis: Antwerpen, Leuven, Mechelen, Brugge en Gent. Ook andere Vlaamse steden - zoals Hasselt, Knokke-Heist en Oostende - willen werk maken van een zero-emissie-taxibeleid.

De deelnemende steden legden in dialoog met de lokale taxisector ambitieuze doelstellingen vast. Leuven wil tegen 2020, 30% van haar taxi’s elektrisch laten rijden, Mechelen deed er nog een schepje bovenop en gaat voor een volledige emissievrije taxivloot tegen 2030. De steden ondersteunen deze ambities met tal van maatregelen, zoals het geven van een subsidie bij de aankoop van een elektrisch voertuig, prioriteit voor elektrische taxi’s bij het uitreiken van vergunningen of het voorzien van specifieke standplaatsen voor elektrische taxi’s. 

Luchtkwaliteit verbeteren

Laurien Spruyt vertelt waarom Bond Beter Leefmilieu elektrische taxi’s een warm hart toedraagt: “Een taxi rijdt al gauw 70.000 km per jaar en heeft daarmee een aanzienlijke impact op de plaatselijke luchtkwaliteit en CO2-uitstoot. Bij een taxistandplaats met dieselwagens walmt de dieselgeur je tegemoet. De luchtkwaliteit is duidelijk beter bij de taxistandplaats in Leuven, waar veel e-taxi’s staan.” 

Klant kiest voor e-taxi

Uit een recente bevraging van taxigebruikers blijkt dat 72% van de klanten de elektrische taxi boven een taxi met een verbrandingsmotor verkiest. Het comfort, de geruisloosheid en de innovatieve rij-ervaring worden sterk gewaardeerd.

E-taxi zomerconferentie 2018 Gent

Elektrische wagens Luchtkwaliteit Clean Power for Taxis

Meer over Elektrische wagens, Luchtkwaliteit