Ineos project One

Ineos haalt de juridische trukendoos boven

Klimaatvervuiler Ineos probeert het met oude wijn in nieuwe zakken

Ineos haalt de juridische trukendoos boven

Bond Beter Leefmilieu, WWF-België en Natuurpunt hebben maandag voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de aanvraag van het Britse petrochemische bedrijf Ineos om 55 ha havengebied te ontbossen voor de bouw van twee plasticfabrieken. Voor de tweede keer? Inderdaad, een jaar geleden tekenden we al eens protest aan. Sindsdien is er niets fundamenteel veranderd aan de plannen, maar Ineos doet alsof het om een compleet nieuwe aanvraag gaat - waarvoor een nieuw openbaar onderzoek geopend wordt.

De juridische truc met de ‘nieuwe’ aanvraag 

De vraag tot ontbossing was -een jaar geleden- de eerste stap in de plannen van Ineos om nieuwe en klimaatvervuilende fabrieken te bouwen voor de productie van plastics. Pas in een tweede fase zou Ineos ook echt een vergunning aanvragen voor de fabrieken zelf. Door de milieuvergunning in verschillende stukjes op te knippen, de zogenaamde salamitechniek, wil Ineos de beoordeling van de totale impact van het project omzeilen. Gevolg: Ineos creëert een voldongen feit en kapt het bos al zonder dat de nodige vergunningen er zijn voor de fabrieken. Dat is een schending van het milieurecht, waarvoor het Hof van Justitie in eerdere rechtspraak al heeft gewaarschuwd.

Maar, toen kwam een verrasssende wending: eind juli diende Ineos haar aanvraag tot ontbossing in gewijzigde vorm opnieuw in, met een nieuw openbaar onderzoek tot gevolg. Hoewel de documenten aanvankelijk om onduidelijke redenen niet beschikbaar werden gesteld op het omgevingsloket, bleek dat de gewijzigde aanvraag niet fundamenteel verschilt van het origineel. Oude wijn in nieuwe zakken, dus.

Dat betekent dat Ineos tegelijkertijd op twee paarden wedt: een in stukjes gesneden aanvraag en een aanvraag voor het volledige project.

Opportunistisch en ongeloofwaardig

Het is merkwaardig dat Ineos de aanvraag opnieuw heeft ingediend, want in maart dit jaar startte het bedrijf nog een procedure om een vergunning voor het volledige project aan te vragen. Blijkbaar is het volgens Ineos dan toch mogelijk om het volledige plaatje in rekening te brengen. Dit werd bovendien begin juli door de bevoegde administratie bevestigd. Dat betekent dat Ineos tegelijkertijd op twee paarden wedt: een in stukjes gesneden aanvraag en een aanvraag voor het volledige project. 

Het is onduidelijk waarom dit zelfs maar in overweging kan worden genomen. De erg opportunistische en ongeloofwaardige houding van Ineos is één zaak, maar ons originele bezwaar blijft ook overeind: het gaat hier om de ongeoorloofde opsplitsing van een projectaanvraag. Gelet op de enorme belangen die op het spel staan, en de miljoenen tonnen CO2 die door dit project de lucht ingaan, moet volgens Bond Beter Leefmilieu, WWF-België en Natuurpunt deze aanvraag zonder pardon geweigerd worden.

Geen nieuw plan, geen nieuw klimaatbeleid

Niet alleen de plannen van Ineos zijn ongewijzigd, ook hun klimaatbeleid laat op zich wachten. We schreven een jaar geleden dat “tot op vandaag de beleidsmatige en technologische garanties ontbreken dat beide installaties passen in een koolstofneutrale en circulaire economie. Nochtans is dit noodzakelijk om te voldoen aan de Europese engagementen.”

Dat is jammer genoeg nog steeds zo. Gelet op de urgentie van de klimaatcrisis moet elke industrie zo snel mogelijk de klimaattransitie inzetten. Dat betekent dat nieuwe fabrieken enkel mogelijk zijn wanneer ze passen in een transitieplan richting koolstofneutraliteit. Ineos heeft geen klimaatbeleid, noch enig engagement voor klimaatneutraliteit. Onze regeringen moeten bedrijven als Ineos dwingen om zulke plannen op te maken.

Zware industrie Natuurpunt WWF

Meer over Zware industrie