“Het beste is toch nog steeds een goeie babbel”

Dit jaar verwelkomde Bond Beter Leefmilieu De Landgenoten als nieuwe lidvereniging. Om de mens achter de organisatie te leren kennen, legden we Adje Van Oekelen op de rooster. 

Wat is je vroegste milieuherinnering?

Mijn jeugdjaren bracht ik door op het familiebedrijf De Dobbelhoeve, één van de pioniers in de Vlaamse biolandbouw. Zo kreeg ik duurzaam ondernemerschap en de principes van de bio-beweging met de paplepel mee. 

Wat is jouw favoriete plek?

De nieuwe werkplek van de Landgenoten bij PAKT Antwerpen, met een innovatief en ambitieus stadslandbouwproject op de daken van ons gebouw. Samen met de buurtbewoners creëren we de grootste daktuin van Antwerpen. 

Wanneer deed je voor het laatst iets voor het klimaat, en wat?

Ik eet bijna uitsluitend biologisch, zo goed als geen vlees en ga elke dag met de fiets naar het werk. Dat zijn gewoontes eigenlijk, geen bewuste 'acties'.

Wat beschouw je zelf als je meest geslaagde actie?

De Radicale Vernieuwers-prijs was een onverwachte erkenning voor De Landgenoten. Mijn eerste tv-optreden, toch wel een speciale ervaring.

Welke milieu-organisatie buiten de jouwe, heeft je het meest geïnspireerd het voorbije jaar?

Voedsel Anders vind ik een heel mooi initiatief, zo'n breed netwerk kan agro-ecologie écht op de Vlaamse kaart te zetten.

Hoe overtuig jij mensen van de goede zaak? 

Duidelijke taal spreken en in korte boodschappen. Sociale media is handig, maar het beste is toch nog steeds een goeie babbel. Tonen hoe het anders kan, met bijvoorbeeld goede gewoontes of de job die ik doe, is ook heel zinvol.

Welke goede raad zou je graag nog meegeven aan andere mensen in de milieubeweging?

Verenig de krachten en zoek gemeenschappelijke waarden in de missie van elke partner. Samen zijn we sterker.

De Landgenoten BBL Coop