Het PFOS-vervuilingsschandaal van 3M is slechts één van de historische vervuilingsdossiers die de komende jaren boven water zullen komen. Het vormt dan ook een belangrijk precedent. - © Gerard Stolk

 

 

BBL steunt pleidooi minister Demir voor onderzoekscommissie PFOS

 Het PFOS-vervuilingsschandaal van 3M is slechts één van de historische vervuilingsdossiers die de komende jaren boven water zullen komen. Het vormt dan ook een belangrijk precedent. - © Gerard Stolk

 

 

Na urenlang debat in het Vlaams Parlement is het zover: de weg ligt open voor een parlementaire onderzoekscommissie. Gezien de ernst van de situatie en de gezondheidsproblematiek, is een verheldering op korte termijn van immens belang. De kwalijke traditie om industriële milieuvervuiling op de maatschappij af te wentelen, stopt hier.

Gisteren pleitte minister Zuhal Demir in het Vlaams Parlement voor de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie. Dat ging niet zonder slag of stoot: minister Demir zakte na de vragenronde nogmaals af naar het Vlaams Parlement om toelichting te geven waarom die parlementaire onderzoekscommissie noodzakelijk zou zijn. Als minister van Leefmilieu nam Demir haar politieke verantwoordelijkheid door tegen de posities van de meerderheidspartijen in toch door te duwen. 

Na een turbulente zitting besliste een meerderheid van het parlement uiteindelijk dat er een stemming mag volgen over de oprichting van de onderzoekscommissie. Dat staat geagendeerd voor de plenaire zitting volgende week woensdag. 

Verleden moet uitgespit

Nu steeds meer gevoeligheden (geheime dading tussen Lantis en 3M, normenkader, gezondheidsproblemen van het eten van eieren, mogelijke 15km perimeter) van het dossier bekend raken, moet dit dossier dringend tot de bodem worden uitgespit. Absolute transparantie over de totstandkoming van de wetenschappelijke rapporten en duidelijkheid over wie wanneer verantwoordelijk was, kan niet langer uitblijven.

Wie gaat dit boeltje opkuisen? En wie gaat dat betalen? Los van de parlementaire onderzoekscommissie moeten de gesprekken tussen de overheid en 3M resulteren in strikte maatregelen en eisen zodat het bedrijf de saneringskosten betaalt.

Niet enkel vingerwijzen, maar ook oplossingen aanreiken

Eind april riep de milieubeweging al op tot een structurele oplossing voor de PFAS-vervuiling, nadat activisten aan de alarmbel trokken. Laten we nu al nadenken over de oplossingsrichtingen voor de gedupeerden en de vervuilde gronden in Zwijndrecht en omstreken. Wie gaat dit boeltje opkuisen? En wie gaat dat betalen? Los van de parlementaire onderzoekscommissie moeten de gesprekken tussen de overheid en 3M resulteren in strikte maatregelen en eisen, zodat het bedrijf de saneringskosten en andere maatschappelijke kosten betaalt. 

Ondertussen stelde de Vlaamse regering  Karl Vrancken aan als coördinator van de PFOS-aanpak. Ook hij moet strikte maatregelen nemen om het milieu en de volksgezondheid te beschermen. Zo is erg onduidelijk of de meest vervuilde gronden afdekken met een laagje folie de beste techniek is. Ook extra staalnames op Rechteroever en in het slib zijn aangewezen. Als er voortschrijdend inzicht is inzake gezondheidsnormen, dan moet dat inzicht ook worden meegenomen en toegepast op de Oosterweelwerken.

Is 3M het topje van de ijsberg?

Het PFOS-vervuilingsschandaal van 3M is slechts één van de historische milieudossiers die de komende jaren boven water zullen komen. In de havens van Antwerpen en North Sea Port verwachten we nog gelijkaardige vervuilingsdossiers, die allemaal met grote zorg zullen moeten worden behandeld. Het PFOS-dossier van 3M vormt dan ook een belangrijk precedent, dat urgent en zo goed mogelijk moet worden afgehandeld. Geen enkel industrieel milieuprobleem (afkomstig van één fabriek) mag op de maatschappij worden afgewenteld. De gezondheid en een proper leefmilieu staan voorop. 

Zware industrie PFOS

Meer over Zware industrie, PFOS