BBL dient mee bezwaar in tegen industrie op Groene Delle

In mei stelde de Vlaamse regering het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zolder-Lummen-Zuid' voorlopig vast. Het gebied is beter gekend als de Groene Delle, een brok waardevolle natuur langs het Albertkanaal. Die natuur dreigt te verdwijnen onder beton voor de industrie. Er is nochtans een ruim aanbod aan vrijliggende bedrijventerreinen in de regio. Bovendien gaat het om een nat natuurgebied dat belangrijk is voor de waterhuishouding, zeker in tijden van droogte. Daarnaast is de Groene Delle een belangrijk verbindingsgebied tussen het vijvergebied Midden-Limburg en de Demervallei. Een nieuw industriegebied zal een extra barrière vormen voor de natuur. Daarom dient BBL bezwaar in tijdens het openbaar onderzoek, dat loopt tot 7 augustus. En we zijn niet alleen. Een petitie van de lokale Natuurpunt-afdeling leverde op korte tijd al 25.000 handtekeningen op. 

Geen geïnteresseerde bedrijven

Maar liefst 26 hectare natuur dreigt te verdwijnen door de plannen voor het industrieterrein. Dat zijn 50 voetbalvelden. Nochtans zijn er geen kandidaat-bedrijven en is er volgens officiële cijfers van de overheid een aanbod van ongeveer 1.000 hectare niet ingevuld industriegebied, waarvan tweehonderd langs het water. Het aanbod is groter dan de vraag. Waarom dan toch en nieuwe bedrijvenzone? Het nieuwe industriegebied kadert in het uitbouwen van een ‘Ijzeren voorraad’. De overheid wil ten alle tijde voldoende bedrijfsgrond beschikbaar hebben, voor het geval er een vraag zou komenvan een bedrijf naar gronden om te investeren. 

Nat, natter, natuur

Het gebied dat nu verhard dreigt te worden, is volgens het milieueffectenrapport een kwelzone die belangrijk is voor de aanvulling van het grondwater. De naam ‘del’ verwijst naar een komvormige laagte in het landschap. Het hele gebied is met een afwisseling van vennen, broekbossen en veenbodems een echt waterreservoir, dat in tijden van droogte volledig bewaard moet blijven. Volgens het milieueffectrapport zal het quasi onmogelijk zijn dit verlies te compenseren met nieuwe natuurgebieden elders. 

Samen met Natuurpunt nam BBL al een negatief standpunt in over het ontwerpplan, in de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening. Tevergeefs, de Vlaamse regering keurde het ruimtelijk plan toch goed. Daarom dienen we nu opnieuw bezwaar in. En we zijn niet alleen. Een petitie van de lokale Natuurpunt-afdeling leverde op korte tijd al 25.000 handtekeningen op.

Natuurgebied Zware industrie Natuurpunt

Meer over Natuurgebied, Zware industrie